Ratkaisukeskeisen terapian tavoitteena on asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen ja toimintakyvyn parantuminen.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa katse suunnataan tulevaan. Ratkaisukeskeinen työ- ja ajattelutapa on myönteinen tapa kohdata elämän erilaisia hankalia tilanteita. Sen sijaan, että keskityttäisiin ongelmiin ja niiden syihin, ratkaisukeskeisessä terapiassa terapeutti saa potilaan ajattelemaan toiveita, onnistumisia ja saavutuksia.

Ratkaisukeskeinen terapia on hyvin asiakaslähtöistä. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija ja menneisyys on voimavara, jota hyödynnetään tavoitteiden ja muutosten saavuttamisessa. Terapeutin ja asiakkaan aktiivisen vuorovaikutuksen avulla löydetään uusia näkökulmia asiakkaan tilanteeseen.

Terapiassa asiakas kulkee pienin askelin kohti toivotunlaista tulevaisuuttaan. Terapia on aine tavoitteellista ja tavoitteet tehdään yhdessä terapeutin kanssa. Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu niin lyhyt- kuin pitkäkestoiseen terapiatyöskentelyyn. Ratkaisukeskeinen soveltuu esimerkiksi hyvin muutaman kerran (1-5) kerran sarjana minkä ikäiselle asiakkaalle tahansa, kenellä on hankala elämäntilanne. Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti.

Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemme asiakkaan muutostoiveista ja sovitaan yhteistyön tavoitteet. Jatkokäynneistä sovitaan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Asiakkaan läheiset, ystävät ja muut verkostot nähdään voimavarana ja ongelmia voidaan ratkoa yhteistyössä asiakkaan läheisten ihmisten kanssa.

Ratkaisukeskeiselle terapialle ominaisia piirteitä ovat muun muassa:

Asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, myönteisyys, toiveikkuus, yhteistyö, huumori ja kannustus