Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen, tavoitteellinen, voimavarakeskeinen ja yksilöllisesti asiakkaalle räätälöity kuntoutusmenetelmä. Neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehys on ratkaisukeskeisyys. Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Tunnetuimpia neuropsykiatrisista oireyhtymistä ovat muun muassa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD ja tarkkaavuuden häiriö ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Ja edellä mainittujen oireyhtymien lisäksi, neuropsykiatrinen oireyhtymä –käsitteen alle mahtuu paljon erilaisia oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Neuropsykiatristen oireyhtymät johtuvat usein biologisista tekijöistä ja ne ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat olla myös seurasta jostakin vammasta.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii erityisesti niille, joilla on puutteita toiminnanohjauksessa tai toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemisessa. Toiminnanohjaustaidoilla tarkoitetaan esim. suunnittelukykyä, aloittamisen ja/tai loppunsaattamisen kykyä tai ajanhallintaa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoite?

Tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallintaitoja. Valmennuksen avulla pyritään siihen, että asiakas oppii uusia toimintatapoja elämänsä hallintaan. Valmennuksen kohteena voi olla esim. arjen ja elämänhallinta (päivärytmi, rahan käyttö, mielekkään harrastuksen löytäminen), itsenäistyminen (itsestä huolehtiminen, omaan asuntoon muuttaminen), psykososiaalisten taitojen vahvistaminen (vuorovaikutustaidot), itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistaminen tai työn/opiskelun tukeminen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on myös katkaista erityisvaikeuksista kärsivien elämään kuuluva negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre.

Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä tai vaihtoehtoisesti Terapia- ja kuntoutuspalvelut Empatian toimistotiloissa.

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tapaamiset sekä tapaamistiheys sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan niin yksilöille, mutta myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.

Neuropsykiatrinen valmennusprosessi kestää yleensä 5-15 tapaamiskertaa, tarvittaessa pidempäänkin.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus esimerkiksi sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta, vakuutusyhtiöstä, TE-toimistosta tai vaihtoehtoisesti asiakas maksaa valmennuksen itse.