Ratkaisukeskeinen pariterapia

Pariterapia on ns. lyhytterapiaa, jossa tapaamiskertojen määrä voi vaihdella asiakkaan tarpeen mukaan muutamasta kerrasta, jopa vuoden mittaiseen terapiaprosessiin. Käyntien jatkon tarvetta mietitään ja arvioidaan aina yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa. Terapian voi päättää, kun pari kokee, ettei heillä ole enää jatkokäyntien tarvetta. Mahdollista on myös se, että pariskunnan osapuolet käyvät istunnossa erikseen, jos niin koetaan tarpeelliseksi. Terapiatapaamisia on yleisimmin 1-2 kertaa kuukaudessa, mutta käyntien tiheys sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Pariterapian tavoitteet

Pariterapian tavoitteena on nostaa esille parisuhteen toimivia puolia sekä löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja parisuhteen ongelmakohtiin. Ratkaisukeskeisyydessä keskeistä on, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimii aktiivisena terapiassa. Terapeutti ei määrittele terapian tavoitetta, vaan hän auttaa paria itse määrittelemään omat tavoitteensa suhteelleen. Ratkaisukeskeisyydessä asiakkaalla on vastaukset omiin kysymyksiinsä, eikä terapeutilla. Terapeutti auttaa erilaisilla menetelmillä ja kysymyksillä asiakkaita oivaltamaan vastauksia kysymyksiinsä ja löytämään suuntaviivat/toimintatavat suhteessaan. Parhaimpia tuloksia pariterapiassa tulee silloin, kun molemmat osapuolet ovat motivoituneita ja sitoutuneita työstämään asioita uusien työkalujen ja toimintatapojen löytämiseksi.

Terapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi kysymys: ”Jatketaanko yhdessä vai erotaanko?”. Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit. Parisuhteen kriisi voi olla esimerkiksi ero, uskottomuuden paljastuminen tai lapsettomuus. Parisuhteen ratkaisemattomien haasteiden johdosta suhteessa voi olla esim. mustasukkaisuutta, vihaa, pettymystä, pelkoa, katkeruutta tai syyllisyyttä. Haasteiden keskellä voi olla vaikea nähdä ja havaita parisuhteen voimavarat. Pariterapian avulla voi löytyä suhteen voimavarat ja toimivat puolet sekä haasteiden taakse hukkuneet puolisoon kohdistuneet kiintymyksen, läheisyyden ja rakkauden tunteet. Pariterapiassa pari voi myös päätyä siihen, että haluavat erota. Erotilanteessa pohdinnassa voi olla esimerkiksi se, että kuinka erota niin, ettei kummankaan osapuolen tarvitsisi kokea syyllisyyttä tai katkeruutta. Jos pariskunnalla on lapsia, on tärkeä miettiä, miten vanhemmuus jatkuu, vaikka parisuhde päättyy ja sitä, miten ero aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille.