Debriefing on menetelmä, jossa ammattilaisen johdolla puretaan hiljattain tapahtunut äkillinen trauma tai kriisi. Kokemukset ja tapahtumien kulku käydään seikkaperäisesti läpi, jotta tapahtuman aiheuttamat psyykkiset ja fysiologiset jälkireaktiot lieventyisivät. Debriefingiä voi saada joko ryhmämuotoisesti tai yksilöllisesti. Äkillinen kriisi voi olla esimerkiksi yllättävä läheisen kuolema, onnettomuus tai muu järkytystä aiheuttanut tapahtuma.

Debriefingin tarkoituksena on käsitellä tapahtunut tuoreeltaan, ennen kuin faktat, ajatukset ja tunteet alkavat sekoittua ja mahdollisesti hidastavat tai estävät toipumista.

Milloin debriefingiin ja kuinka kauan se kestää?

Debriefing-istunto järjestetään 1-5 päivää tapahtuneen jälkeen. Shokin vuoksi ei menetelmästä ole hyötyä aivan heti tapahtuman jälkeen. On kuitenkin tärkeää, että avun saa ennen kuin muistot tapahtuneesta saattavat olla jo värittyneitä. 

Debriefing kestää 1-3 tuntia osallistujien määrästä riippuen, ja tapaamisia on yksi tai sovittaessa enemmän. Edellytyksenä debriefing-istuntoon osallistumiselle on se, että henkilö itse kokee pystyvänsä osallistumaan. Debriefingiin ei pakoteta ketään, eikä istunnossa ole pakko itse puhua, jos ei siihen pysty tai halua. 

Debriefingin vaiheet

 Debriefing -menetelmä on systemaattinen. Sekä yksilö- että ryhmätilanne noudattaa samaa kaavaa.

  • käydään läpi faktat eli mitä on tapahtunut 
  • kukin käy läpi oman kokemuksensa tilanteesta
  • tilanne normalisoidaan eli mitä trauman jälkeen on odotettavissa ja millä aikavälillä
  • mahdollisen jatkohoidon miettiminen